Kalite Politikamız

Amacımız, müşterilerimizin istek ve beklentilerinin ötesinde memnuniyetini sağlamak, kalite yönetim sistemimizin tüm şartlar ile mevzuat çerçevesinde risk odaklı bakış açısıyla etkinliğini sürekli iyileştirerek kuruluşumuzun büyümesi ve gelişmesini sürekli kılmak, sektörümüzde önde gelen kuruluşlardan biri olmaktır.

Amacımıza ulaşmak için;

• Faaliyetlerimizi müşterilerimiz, çalışanlarımız, hissedarlarımızın ve toplumun istek ve beklentilerini göz önüne alarak planlarız.
• Üretimde kalite ve verimliği ön planda tutar, kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseriz.
• Tedarikçilerimizle karşılıklı kazanca dayalı işbirliği kurarız.
• İnsan kaynağını en etkin şekilde değerlendirmek için mesleki ve kişisel gelişim fırsatlarını tüm çalışanlarımıza sunmayı benimseriz.
• Katılımcı, proses odaklı ve risk temelli düşünmeye dayalı yönetim anlayışı ile risk ve fırsatları gözeterek, süreçlerimizde en yüksek performansa ulaşmayı hedefleriz.
• İnsan sağlığı ve çevre sağlığını koruma konusunda gerekli özeni gösteririz.
• Yeni teknolojileri izleyerek ve kullanarak tüm süreçlerimizin iyileştirilmesine ve sürekli gelişmesine olanak tanırız.
• Şirket içi bilgi akışına önem veririz.
• Hedeflerimize ulaşmanın takip edildiği, proaktif yaklaşımlar ile sistemi sürekli iyileştirilerek kurumsal performansımızı en üst seviyeye çıkarırız.

Gıda Güvenliği Politikamız

HACCP Gıda Güvenlik sistemi uygulamalarının amacı; müşterilerimize güvenerek tüketebilecekleri doğal ve sağlıklı ürünler sunmaktır.
HACCP Gıda Güvenlik Sistemi ile hammadde alımından tüketime kadarki tüm aşamalarda müşterilerimizin sağlığı açısından tehlike
oluşturabilecek olası tüm etkenleri kontrol altına alarak, üst düzeyde ürün güvenliği sağlarız.

Ürünlerimizin geniş kitlelerce temel gıda maddesi olarak kullanıldığının bilinci içerisinde sağlıklı ve güvenli ürünler için;
• Temizlik ve hijyen uygulamalarının hatasız uygulanmasını gıda güvenliğinin ön şartı kabul eder,
• Her faaliyetimizde müşterilerimizin sağlığını ön planda tutar,
• Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir,
• Olası tehlikeleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için sorumluluk bilinci içinde çalışır,
• Ürün güvenliği ile ilgili teknolojik gelişmeleri izler,
• Tedarikçilerimizin ürün güvenliğine katkısını artırmak için çaba gösteririz.Firmamızın rekabette üstünlük sağlaması ve gelişmesi müşterilerimizin sağlığına gösterdiğimiz özen ve öneme bağlıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Amacımız, müşterilerimize istek ve beklentilerinin ötesinde üstün kaliteli ürünler sunarken; çalışma şartlarından kaynaklanan
potansiyel risklerini en aza indirmek, çalışanlarımızın sağlık ve iş güvenliklerini sağlayacak tedbirleri
en üst düzeyde tutarak sıfır iş kazası hedefini yakalamak, işletme sınırları içerisinde çalışan tüm personelin
sağlık ve güvenliğini sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmektir.

Tüm hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak en önemli değer “İnsan Kaynağıdır”.
Hiçbir iş, çalışanın can güvenliğini tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.
İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için, İSG risklerini belirler değerlendirir ve riskleri azaltıcı tedbiriler alırız.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği işlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Tüm iş kazaları engellenebilir.
Şirketimiz, çalışanlarının sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olan şartları, araç ve gereçleri noksansız olarak iş yerinde bulundurur.
Şirketimiz, çalışanlara işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili gerekli eğitimleri vererek onları bilinçlendirir ve sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı yaratır, tüm çalışanlar ve çalışan temsilcilerinin danışma katılımını sağlar.
Şirketimiz, yasalarla belirlenmiş iş güvenliği usullerine ve hükümlerine kayıtsız şartsız uymak zorundadır.
Standartlara uygun kişisel koruyucu malzemelerinin kullanılması, uyarı levhaları ve işaretlerine uyulması her personelin görevidir.
İşletme sınırları içinde çalışan tedarikçilerimiz de yasaların öngördüğü işçi sağlığı, iş güvenliği hükümlerine ve şirket politika ve kurallarına uymak zorundadır.

Müşteri Memnuniyeti Politikamız

Müşterilerimizin şikâyetlerini, müşterilerimizin memnuniyetini sağlayacak şekilde yasal şartlara uygun olarak çözüme kavuştururuz.
Gelen tüm şikâyetleri sistemimizi iyileştirmek için kullanırız.
Şikâyetlerin çözümü için müşterilerimize mali yükümlülük getirmeyiz.
Şikâyet Yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek için gerekli kaynak ve eğitim ihtiyaçlarını sağlarız.

Çevre Politikamız

• Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uyar, sistemimizi sürekli iyileştiririz.
• Çevre hakkında tüm çalışanlarımızı eğitiriz.
• Firmamız tarafından oluşan tüm atıklarımızı azaltıcı önlemler alırız.
• Firmamız ile ilgili tüm faaliyetlerde çevresel etkileri dikkate alarak çevreye atıkların azaltılması, kirlilik kaynaklarının önlenmesi konusunda gerekli önlemleri alırız.

Bütün çalışanlarımız bu prensiplere ve değerlere uymak ve uygulamakla sorumludur. Aykırı bir durum tespitinde hemen birim amirine haber verilerek gerekli önlemlerin alınması sağlanır.

HİJYEN ve SANİTASYON POLİTİKASI

Amacımız, ulusal ve uluslararası standartlarla desteklenen yüksek teknolojiye sahip üretim tesislerimizde, müşterilerimize istek ve beklentilerinin ötesinde; toplum sağlını ön planda tutarak, üstün kaliteli, çevreye duyarlı ve hijyenik açıdan risk oluşturmayacak şekilde ürünler sunarken; üretimin her aşamasını kontrol ederek; sağlıklı, güvenilir, hijyen ve sanitasyon yönetim sistemimizin tüm şartları ile yasal mevzuat çerçevesinde risk odaklı bakış açısıyla etkinliğini sürekli iyileştirerek; müşteri memnuniyetini sağlamak kuruluşumuzun büyümesini ve gelişmesini sürekli kılmak ve sektörümüzün önde gelen kuruluşlarından biri olarak değerlerimizi korumaktır.

Amacımıza ulaşmak için;

Faaliyetlerimizi müşterilerimiz, çalışanlarımız, hissedarlarımızın ve toplumun istek ve beklentilerini göz önüne alarak planlamayı,
Tedarikçilerimizle karşılıklı kazanca dayalı işbirliği kurarak, ürün güvenliğine katkısını artırmak için çaba göstermeyi,
Mevzuat yükümlülüklerine, ilgili standartlara ve diğer şartlara uymayı,
Güvenilir ürünlere ulaşmak için İyi Hijyen Uygulamaları ile HACCP ilkelerine dayanan prosedürler uygulamayı ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
Hammaddeden tüketime kadarki tüm aşamalarda müşterilerimizin sağlığı açısından tehlike oluşturabilecek olası tüm etkenleri işletmemizdeki bütün birimlerle sürekli kontrol altına alarak, üst düzeyde ürün güvenliği sağlamayı,
Temizlik ve hijyen uygulamalarının hatasız uygulanmasını gıda güvenliğinin ön şartı kabul etmeyi,
Ürün güvenliği ile ilgili teknolojik gelişmeleri izleyerek, tüm süreçlerimizin iyileştirilmesine ve sürekli gelişmesine ve çalışanlarımızın bilgi ve becerilerinin sürekli gelişmesine katkıda bulunmayı,
Sorumluluk bilincine sahip, işini seven, kendini geliştirmeyi ilke edinmiş ekip ruhuna sahip personel ile hammadde temininden müşteri ve tüketicilerimize ulaşana kadar tüm aşamalarda hijyen ve sanitasyon ile ilgili ortam analizlerini yaparak uygun yöntemleri belirlemeyi,
Tüm paydaşlarımızın sağlığını korumayı ve toplumda sağlık bilincini geliştirmeye katkı sağlamayı,
Paydaşlarımızın sağlık, can güvenliği ve iş güvenliklerini sağlamak adına tüm riskleri en alt seviyelere indirerek; hedeflerimize ulaşılabilirliği izleyerek, hijyen ve sanitasyon yönetim sistemini sürekli geliştirmeyi ve kurumsal performansımızı en üst seviyeye çıkarmayı taahhüt ederiz.

444 18 41

Soru ve Önerileriniz için

Görüşleriniz bizim için değerli.
Enka hakkında tüm düşünce ve önerilerinizi bize yazabilirsiniz.

Ürün Kataloğumuz

-