İNSAN KAYNAKLARI

İnsanı, rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için vazgeçilmez unsur ve kalıcı başarının temeli

olarak gören insan kaynakları politikamız, şu esaslara dayanır:

• İnsan kaynakları politikamızın öncül ilkesini insana ve topluma saygı oluşturur.

• İnsan kaynaklarımızın, etkili ve verimli kullanılması sağlanır,

• Düzenli eğitim faaliyetleriyle çalışanların bilgi, beceri ve davranışları geliştirilir.

Böylelikle çalışanların istediklerini anlatabilmesi ve değişimlere açık olması sağlanarak yetkin

kişiler Enka Süt A.Ş. ye kazandırılır.

PERSONEL SEÇİMİ

Firmamızın geleceğine şekil veren unsurlar arasında büyük pay sahibi olan insan kaynaklarının
seçimi sürecinde, iş ahlakı ilkelerine bağlı kalarak hiçbir ayrıcalık yapmaksızın objektif seçim
konusunda hassasiyetle davranılır.

Personel seçim sürecinde, firmamızın temel ilkesi; ilgili göreve firmamızca belirlenmiş olan nitelik
kriterlerine en uygun, dinamik, sürekli gelişime açık, takım çalışmasını benimsemiş adayların
seçilmesi ve yerleştirilmesidir.

Bu süreçte, İnsan Kaynakları Departmanı şu alternatifleri gözden geçirir: Firma İçi Transfer,
Yapılan Başvuruları Değerlendirme ve Basın-Yayın Organlarına İlan Verme.

Başvuruları İnsan Kaynakları Departmanı kabul eder. Öngörüşmeler sonucunda olumlu bulunan
adaylar mesleki bilgi ve tecrübeleri ile ilgili birim yetkilisiyle görüştürülür.

Başvuru formları firmanın veri tabanına kaydedilir ve bir yıl süreyle saklanır.

Yetkinlikleri ve mülakatları uygun görülen adayın işe kabulü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün
ve Genel Müdürlüğün son onayı ile gerçekleşir.

BAŞVURU

Açık poziyonlar için başvurularınızı buraya tıklayarak yapabilirsiniz.

AÇIK POZİSYONLAR

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

ENKA SÜT ve Bağlı şirketlerinde istihdam edilmek üzere;

* Ekip çalışmasına yatkın,

* Vardiyalı çalışma ve Esnek çalışma saatlerine uyum gösterebilen,

* Aktif araç kullanabilen,

* İnsan ilişkileri kuvvetli ve Diksiyonu düzgün,

* Erkek adaylar için Askerlik görevini yerine getirmiş.

Güvenlik Görevlisi alımı yapılacaktır.

İŞ TANIMI

* Firmaya gelen ziyaretçilere gerekli yönlendirmelerin yapılması,

* Giriş Çıkış kapıları ve sorumluluk alanının emniyetinin sağlaması ve gerekli kontrollerin yapılması,

* Kamera sistemlerinin takibinin yapılması,

* Şirket aracıyla çeşitli dış işlerin gerçekleştirilmesi,

* Sorumluluk alanında Covid-19 kapsamında alınan kuralların denetim ve kontrolünü sağlanması,

* Personel giriş çıkış kayıtlarının bilgisayar ortamından kaydı ve takibinin yapılması.

* Diğer idari işler görevlerine destek verilmesi.

444 18 41

Soru ve Önerileriniz için

Görüşleriniz bizim için değerli.
Enka hakkında tüm düşünce ve önerilerinizi bize yazabilirsiniz.

Ürün Kataloğumuz

-