Kalite Politikamız

Amacımız, müşterilerimizin istek ve beklentilerinin ötesinde memnuniyetini sağlamak, kalite yönetim sistemimizin etkinliğini
sürekli iyileştirerek kuruluşumuzun büyümesi ve gelişmesini sürekli kılmak, sektörümüzde önde gelen kuruluşlardan biri olmaktır.

Amacımıza ulaşmak için;
• Faaliyetlerimizi müşterilerimiz, çalışanlarımız, hissedarlarımızın ve toplumun istek ve beklentilerini göz önüne alarak planlarız.
• Yasal ve teknik mevzuata uygunluğa önem verir,
• Üretimde kalite ve verimliği ön planda tutar,
• Tedarikçilerimizle karşılıklı kazanca dayalı işbirliği kurar,
• Çalışan personelimizin niteliğini sürekli geliştirir,
• İnsan sağlığı ve çevre sağlığını koruma konusunda gerekli özeni gösterir,
• Teknolojik gelişmeleri izler,
• Şirket içi bilgi akışına önem veririz.

Gıda Güvenliği Politikamız

HACCP Gıda Güvenlik sistemi uygulamalarının amacı; müşterilerimize güvenerek tüketebilecekleri doğal ve sağlıklı ürünler sunmaktır.
HACCP Gıda Güvenlik Sistemi ile hammadde alımından tüketime kadarki tüm aşamalarda müşterilerimizin sağlığı açısından tehlike
oluşturabilecek olası tüm etkenleri kontrol altına alarak, üst düzeyde ürün güvenliği sağlarız.

Ürünlerimizin geniş kitlelerce temel gıda maddesi olarak kullanıldığının bilinci içerisinde sağlıklı ve güvenli ürünler için;
• Temizlik ve hijyen uygulamalarının hatasız uygulanmasını gıda güvenliğinin ön şartı kabul eder,
• Her faaliyetimizde müşterilerimizin sağlığını ön planda tutar,
• Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir,
• Olası tehlikeleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için sorumluluk bilinci içinde çalışır,
• Ürün güvenliği ile ilgili teknolojik gelişmeleri izler,
• Tedarikçilerimizin ürün güvenliğine katkısını artırmak için çaba gösteririz.Firmamızın rekabette üstünlük sağlaması ve gelişmesi müşterilerimizin sağlığına gösterdiğimiz özen ve öneme bağlıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Amacımız, müşterilerimize istek ve beklentilerinin ötesinde üstün kaliteli ürünler sunarken; çalışma şartlarından kaynaklanan
potansiyel risklerini en aza indirmek, çalışanlarımızın sağlık ve iş güvenliklerini sağlayacak tedbirleri
en üst düzeyde tutarak sıfır iş kazası hedefini yakalamak, işletme sınırları içerisinde çalışan tüm personelin
sağlık ve güvenliğini sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmektir.

Tüm hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak en önemli değer “İnsan Kaynağıdır”.
Hiçbir iş, çalışanın can güvenliğini tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği işlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Tüm iş kazaları engellenebilir.
Şirketimiz, çalışanlarının sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olan şartları, araç ve gereçleri noksansız olarak iş yerinde bulundurur.
Şirketimiz, çalışanlara işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili gerekli eğitimleri vererek onları bilinçlendirir ve sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı yaratır.
Şirketimiz, yasalarla belirlenmiş iş güvenliği usullerine ve hükümlerine kayıtsız şartsız uymak zorundadır.
Standartlara uygun kişisel koruyucu malzemelerinin kullanılması, uyarı levhaları ve işaretlerine uyulması her personelin görevidir.

İşletme sınırları içinde çalışan tedarikçilerimiz de yasaların öngördüğü işçi sağlığı, iş güvenliği hükümlerine ve şirket politika ve kurallarına uymak zorundadır.

Müşteri Memnuniyeti Politikamız

Müşterilerimizin şikâyetlerini, müşterilerimizin memnuniyetini sağlayacak şekilde yasal şartlara uygun olarak çözüme kavuştururuz.
Gelen tüm şikâyetleri sistemimizi iyileştirmek için kullanırız.
Şikâyetlerin çözümü için müşterilerimize mali yükümlülük getirmeyiz.
Şikâyet Yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek için gerekli kaynak ve eğitim ihtiyaçlarını sağlarız.

Çevre Politikamız

• Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uyar, sistemimizi sürekli iyileştiririz.
• Çevre hakkında tüm çalışanlarımızı eğitiriz.
• Firmamız tarafından oluşan tüm atıklarımızı azaltıcı önlemler alırız.
• Firmamız ile ilgili tüm faaliyetlerde çevresel etkileri dikkate alarak çevreye atıkların azaltılması, kirlilik kaynaklarının önlenmesi konusunda gerekli önlemleri alırız.

Bütün çalışanlarımız bu prensiplere ve değerlere uymak ve uygulamakla sorumludur. Aykırı bir durum tespitinde hemen birim amirine haber verilerek gerekli önlemlerin alınması sağlanır.

444 18 41

Soru ve Önerileriniz için

Görüşleriniz bizim için değerli.
Enka hakkında tüm düşünce ve önerilerinizi bize yazabilirsiniz.

Ürün Kataloğumuz